Шинжээчдийн дүгнэлт гарч дууслаа.
Багшийн ур чадвар - 2013 цахим хуудсын загвар танд таалагдаж байна уу?